Komplexní pohyb - člověk

jako celek

Mgr. Kamila Karásková - KK-rehab Fyzioterapie

Trpíte bolestmi zad? Máte „vyhřezlou ploténku“? Či jsou Vaše bolesti tzv. „od páteře“? Stavte se u mě, společně na to mrkneme a může být lépe. Ploténku Vám tam zpět „nenacpu“, ale mohlo by to konečně „být k žití.“ Pracuji komplexně, nedělím klienty na „krky“, „záda“, „kolena“ či „kyčle“. Vnímám člověka jako celek, jako neopakovatelného jedince se svojí minulostí, se svými způsoby chování a jednání, se svými starostmi a zlonávyky. A snažím se to řešit ve vzájemné souvztažnosti.

Jsem fyzioterapeut, jsem vodnář, jsem reformátor. Mám ráda, když se věci hýbou. Působím v Českých Budějovicích, ale předtím byly dost dlouho moje „cesty toulavý“ (více v sekci O mně). Výhledově plánuji rozšíření svého působení i mimo ČB.

Mám více než deset let praxe v oboru, pracovala jsem mj. i na pobočce Kliniky Malvazinky (viz. Praxe). Jsem vzdělána v řadě fyzioterapeutických konceptů (viz. Kurzy). V rámci diagnostiky i následné terapie používám reflexní ošetření chodidla dle konceptu Doc.Tichého , kombinuji palpační vyšetření orgánů dle kurzu viscerovertebrální terapie, eventuálně doporučení bylinných čajů, kapek či nějaké formy homeopatie k akutnímu využití. Prací s dechem se dostáváme k uvolnění svalového napětí včetně vlivu na psychiku dle metody „body to brain“. Asi proto mě někteří pacienti začali nazývat „Fyzioterapeut s přesahem“.

Nemyslím si, že cvičení musí bolet. Nemyslím si, že je nutné klientovi dokázat, co všechno neumí (dýchat, ap.). Přes potíže s vlastním tělem jsem došla k poznání, že všechno nelze vždy rozcvičit, někdy je nutné působit i na orgánové úrovni či na úrovni psychiky (více v sekci O mně).

Nabízím i tejpování dle vašich představ, ale mnohem raději tejp používám jen jako akutní úlevu od obtíží, kdy současně společnými silami hledáme pravou příčinu jejich vzniku.

Kdo nemá čas cvičit či něco řešit, přijďte si nechat „pohladit záda“ měkkými technikami s využitím aromatických olejů dle Vašeho přání. Já to chápu, ke změně je třeba vnitřně nazrát. I mě to někdy chvilku trvá :-)

Budu se na Vás těšit. A nebojte, pracuji s klienty od 0 do 100roků, určitě Vás neodmítnu.

Mám zkušenosti s těmito diagnózami

Funkční poruchy pohybového aparátu: vertebrogenní obtíže (bolesti zad) nejrůznějšího původu, CC-syndrom, CB-syndrom, funkční poruchy čelistního kloubu, svalové dysbalance projevující se jako bolesti kyčlí, kolen, ramen, tenisový/oštěpařský loket, močová inkontinence, funkční sterilita žen, poporodní (nejen) obtíže v oblasti pánevního dna a kostrče, funkční poruchy nohy (nejen u tanečnic), opakované subluxace hlezna, patní ostruha, bolesti Achillovy šlachy, hallux valgus, dysfunkce plosky a další

Neurologie: cévní mozkové příhody nejrůznější etiologie, roztroušená skleroza mozkomíšní, m. Parkinson, transversální léze míšní v různých etážích, posttraumatické stavy s úrazy mozku ,m. Charcot-Marie-Tooth, m. Steele-Richardson-Olszewski, diabetická neuropatie, syringomyelie C4-C8, meningoencephalitidy, myelitidy, stp.akutní demyelinizační encephalomyelitidě, paréza plexus brachialis, poúrazové či postinfekční parezy periferních nervů (n.radialis, n.medianus, n.ulnaris, n.peroneus), dětská mozková obrna, myopatie, mentální retardace, m. Alzheimer

Hipoterapie v neurologii dětí: poruchy psychomotorického vývoje nejrůznější etiologie u dětí již od 4 měsíců věku, DMO, autismus

Ortopedie: různorodé fraktury končetin, kompresivní i úrazové fraktury obratlů, fraktury žeber, artróza kloubů, TEP kyčelního, kolenního, ramenního kloubu, TEP hlezenního kloubu, stp. amputaci ve stehně /v bérci, m. Perthes, prolongace Achillovy šlachy, skoliózy

Protetika: aktivní multidisciplinární spolupráce s protetickým technikem při výrobě uhlíkových peroneálních ortéz pro pacienty po cévní mozkové příhodě při insuficienci aktivní everze hlezna

Ostatní: DM, HN, IM, CHOCHBP, revmatoidní artritida, m. Bechtěrev, stp. ablaci mammy, stp. hysterectomii parciální/totální, pokročilá stadia tumorů, nejrůznější orgánová selhávání

Fyzioterapie Suchdol nad Lužnicí

V pátek 13.5.2016 zahajuji své působení jako fyzioterapeut také v Suchdole nad Lužnicí. A to na adrese Lužnická 218 v budově Domu s pečovatelskou službou. Zatím vždy v pátek dle objednání. Budu se na Vás těšit :-)

Konference o hiporehabilitaci 19. - 20. 2. 2016

Ve dnech 19. - 20. 2. 2016 proběhla 11. konference o hiporehabilitaci ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, na které jsem vystoupila se svým příspěvkem na téma: "Hipoterapie dětí s poruchou psychomotorického vývoje s využitím nových prvků ontogeneze". Příspěvek se chystám vydat knižní formou na žádost publika. O výsledku Vás budu informovat.
Více informací zde: http://kurzy-hiporehabilitace.com/konference-2016/

Dárkové poukázky - vouchery

Nabízím možnost zakoupení dárkových poukázek (voucherů) jako dárek pro Vaše blízké v libovolném počtu setkání na libovolnou činnost, kterou se zabývám. Zasílám je tištěné poštou po jejich předchozím zaplacení. Platnost je půl roku a mohou být adresné - na jméno, či "otevřené - přenosné" na kohokoliv.

 

SPOLUPRÁCE

o. s. KRAPET - občanské sdružení pro hiporehabilitaci (www.oskrapet.cz)

Luas Dancing School - Irské tance a Clogging v taneční škole Terezy Bachové (www.luasdance.cz)

Mgr. Hana Škrdlová (dříve Mizerová) - fyzioterapeut a specialista na McKenzie metodu. Tel: 723 980 892.

MVDr. Jana Leimerová - výborný veterinář v Zábřehu (www.vetzabreh.com)

Copyright © 2016 KK-rehab.cz - Mgr. Kamila Karásková

Všechna práva vyhrazena Mapa webu Tvorba webu