Jak probíhá fyziosetkání

„Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému člověka. Cílem fyzioterapie je, aby se klient zbavil obtíží a mohl se v maximální míře opět začlenit do života, pokud možno bez omezení.“

Co s sebou budete potřebovat

Nic speciálního nepotřebujete, můžete si s sebou vzít zprávu od lékaře – pokud ji máte, eventuálně výsledky vyšetření typu RTG, CT, MRI – pokud jste jimi prošli a máte je k dispozici.

Průběh setkání:

První setkání může trvat 60-75 minut dle složitosti stavu, další setkání dle potřeby.

Rozhovor (anamnéza)

Nejprve se Vás vyptám na celou řadu informací, týkajících se vzniku obtíží, délky jejich trvání, úlevové polohy, závislost obtíží na denní či roční době, atd. A další souvislosti – např. pracovní zatížení, spánkové návyky, předchozí onemocnění, funkci vnitřních orgánů, prodělané úrazy, operace, alergie, užívané léky, psychické stresory, sportovní minulost, současné hobby, atd.

Vyšetření

Vyšetření se provádí ve spodním prádle v naprostém soukromí pracovny bez přítomnosti třetích osob. Doporučuji vzít si takové spodní prádlo, ve kterém se cítíte příjemně. Ženám spíše nedoporučuji „tanga kalhotky“. Nejprve si Vás vyšetřím pohledem zepředu, z boku a zezadu. Požádám Vás o jednoduché testy jako je předklon, úklon, stoj na špičkách, na patách a na jedné noze. A nakonec Vás poprosím, abyste se volně prošli po místnosti. Následuje vyšetření vleže, kde pozoruji stereotyp dýchání, pohmatem zjišťuji napětí svalové tkáně v problematických místech, vyšetřuji rozsah kyčlí a kolen dle konceptu docenta Tichého, a nakonec vyšetření reflexních bodů na plosce. Palpačně si vyšetřím vnitřní orgány přes břišní stěnu, eventuální palpační citlivost přítomných jizev, a dále testuji funkci hlubokého stabilizačního systému páteře.

Terapie

Na základě zjištěných skutečností stanovuji návrh terapie, který maximálně individualizuji dle potřeb daného jedince tak, aby bylo dosaženo maximálního benefitu pro klienta. Následuje zácvik na doma a doporučení režimových opatření (tedy co je nutné změnit, aby Vám bylo lépe co nejdřív a pokud možno dlouhodobě). Nic nenutím, vše je po vzájemné dohodě a tak, aby to co nejvíc vyhovovalo přímo Vám.

Další setkání je dobré realizovat průměrně za 4 – 6 týdnů, až svaly dostanou šanci se kondičně zlepšit. Celkový počet setkání je velmi individuální, někdy dochází k výrazné úlevě již po 2 - 3 setkáních, ale u komplikovaných stavů může být potřeba i šesti sezení. Jste-li bez obtíží, pak (budete-li chtít) bude sezení zaměřeno spíše na zlepšení držení těla, doporučím a ukážu Vám cviky, které vyrovnají stereotyp sedavého zaměstnání, nebo Vás naučím efektivněji dýchat.

STĚHUJI SE

Oznamuji, že od 20.2.2023 se přesunuji o patro níže v téže budově, tzn. 3.patro, dveře číslo 327. (Téměř naproti WC). Tak ať mě dále nehledáte. :-)

Jak na vermikompostování

Jsem sice fyzioterapeut, ale miluju vermikompostování, tak se o ně zde s vámi chci podělit.

Prezentace ke stažení zde vermikompostovani [PPTX, 4.33 MB]

Změna ordinační doby

Změna ordinační doby:

Pondělí - Sobota dle objednání

INFORMACE

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Úhrada terapie probíhá v hotovosti nebo na účet 1847132003/0800.

SPOLUPRÁCE

Koníček o.p.s. - hiporehabilitační středisko, Skřidla na Českokrumlovsku (konicekcb.webnode.cz)

Copyright © 2023 KK-rehab.cz - Mgr. Kamila Karásková

Všechna práva vyhrazena Mapa webu Tvorba webu Youtube KK-rehab