Spolupráce s klientem

Domlouvání a rušení termínu schůzky

Na první setkání se klient objednává předem telefonicky, doporučení lékaře není nutné. Lékařská dokumentace není podmínkou, ale může se hodit v případě komplikovanějších případů ke stanovení adekvátních postupů terapie.

Domluvený termín je považován za závazný a je domlouvám na přesný čas. Termín je možné rušit, a to nejpozději 24hodin předem. V případě pozdějšího zrušení termínu prosím klienta o úhradu 50% ceny předem dohodnuté délky setkání.

Úhrada služeb

Výši ceny upravuje zveřejněný ceník pracoviště. Ceny jsou smluvní. Platí se vždy v hotovosti, na konci setkání za jedno setkání. Na žádost klienta je možné poukázat částku vyšší, i převodem na účet, ze které se poté odečítá platba za jednotlivá setkání.

Smluvní vztah

Nabízené služby péče o klienta jsou právně zakotveny v občanském zákoníku jako smlouva o péči o zdraví, která upravuje vztah s klientem jako občanskoprávní smluvní vztah (dle § 2636 a dále – Péče o zdraví). Tato smlouva je mezi pracovníkem a klientem uzavírána obvykle ústně na začátku spolupráce.

Hranice profesního vztahu

Vztah mezi terapeutem a klientem je jasně vymezen prostorem, časem a účelem. Terapeut a klient se schází v předem dohodnutém prostoru. Mimo tento bezpečný prostor se nesetkávají. Konzultace probíhají v předem určený den a hodinu (to např. vylučuje konzultace po telefonu či emailem). Vztah mezi terapeutem a klientem je dán účelem setkávání (konzultace, cvičení, tejpování...)

Pravidlo důvěrnosti a mlčenlivosti

Všechny informace, které od Vás získám, považuji za důvěrné. V praxi to znamená, že nikomu nesděluji žádné informace o Vás ani o průběhu terapie. Toto pravidlo platí i po ukončení terapeutického vztahu. K zajištění odbornosti si vyhrazuji právo konzultovat průběh terapie s kolegy, i zde je plně zachováváno a respektováno pravidlo anonymity. Na základě společné dohody je možné konzultovat Vaši situaci s Vaším ošetřujícím lékařem.

Profesionalita

Dodržuji etický kodex fyzioterapeuta, podstupuji pravidelnou a průběžnou supervizi i intervizi své terapeutické práce, odborně se dále vzdělávám ve svém oboru a pracuji na svém profesním růstu.

MÁME OTEVŘENO

MÁME OTEVŘENO - jsme zdravotnickým zařízením, takže nás se uzavírání provozoven v nouzovém stavu netýká.

Můžete se klidně objednat.

Pro mé mimo Budějovické pacienty

NOVĚ každou sudou sobotu působím pracovně též v Olbramovicích (na Benešovsku), vždy od 10 - 17:45 hodin.

Těším se na Vaši návštěvu.

Změna ordinační doby

Ordinační hodiny:

Úterý 16:30-19:00

Středa 15:15-19:00

Pátek 7:30-12:30

Po dohodě se lze objednat i na ostatní dny v týdnu - odpolední časy (15-19 hod).

INFORMACE

Nejsem smluvním partnerem žádné ze zdravotních pojišťoven. Úhrada terapie probíhá v hotovosti nebo na účet 1847132003/0800.

SPOLUPRÁCE

Vladykův dvůr - hiporehabilitační středisko, Roudné u Č.Budějovic (vladykuvdvur.cz)

KAMATÉ - Škola celostní a přírodní medicíny (skolakamate.cz)

Luas Dancing School - Irské tance a Clogging v taneční škole Terezy Bachové (www.luasdance.cz)

Mgr. Hana Škrdlová (dříve Mizerová) - fyzioterapeut a specialista na McKenzie metodu. Tel: 723 980 892.

MVDr. Jana Leimerová - výborný veterinář v Zábřehu (www.vetzabreh.com)

Copyright © 2021 KK-rehab.cz - Mgr. Kamila Karásková

Všechna práva vyhrazena Mapa webu Tvorba webu Youtube KK-rehab